I want you to stay!


Hij zit er weer op, de nationale feestdag. Met toespraken, optochten in het hele land, in Oslo een zwaaiende koningsfamilie op het balkon, kinderspelletjes en veel ijs. Ook hier in Bardu. We moeten goed zorgen voor onze democratie, zei de burgemeester, zeker na de gebeurtenissen van 22 juli die een aanval op onze waarden waren. En we moeten nieuwkomers toelaten, zei hij ook, met een duidelijke verwijzing naar de Yafet-zaak. Samen met zes oud-burgemeesters van Bardu probeert hij ervoor te zorgen dat de Ethiopische Yafet en zijn moeder mogen blijven.
Yafet was net als alle kinderen netjes gekleed, met een guitige zwarte pet, en rende ogenschijnlijk onbekommerd op straat.
Nu is het bijna tijd voor de volgende nationale happening. Zanger Tooji maakt volgens mij een goede kans in Bakoe met Stay.
Tooji Keshtar komt oorspronkelijk uit Iran. Noorwegens Perzische prins danst (Engels), juicht de website van de Eurovision Song Contest dan ook.
Hij heeft het niet altijd makkelijk gehad. Op zijn eerste school werd hij erg gepest met zijn Iraanse achtergrond. Niet alleen door kinderen, ook door leraren, vertelt hij in interviews.
Hij was eerder model en presentator bij de Noorse MTV.
Tooji heeft een opleiding tot jeugdhulpverlener en werkt in de kinderbescherming. Eerder werkte hij met jonge asielzoekers en hij was geschokt over de omstandigheden waaronder die moeten leven. En trouwens ook over hoe weinig sommige hulpverleners doen. Hij hoopt een stem te geven aan degenen die meestal niet gehoord worden.